”Mellan 2010 och 2017 ökade sjukskrivningar på grund av stress med 359%”

-Försäkringskassan

”En utbränd medarbetare kostar i genomsnitt 400 000 kr per år”

-Arbetmiljöverket

Känner du till att Arbetsmiljölagen skärptes 31 mars 2016 och att arbetsgivaren har ett större ansvar än tidigare för de anställdas psykosociala hälsa? Du som arbetsgivare ansvarar för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö utan stress. Vet ni vad ni kan göra för att förebygga och motverka arbetsrelaterad stress på er arbetsplats?

Som Lic. Stresscoach kan jag hjälpa er på flera olika sätt.

Boka en föreläsning för hela arbetsplatsen. Era medarbetare för då kunskap om vad som orsakar stress och hur de ska göra för att dra ner stressen både på arbetet och i privatlivet. De får med sig verktyg som hjälper dem att kunna hantera stressen  och öka välmåendet.

Workshop eller kurs för mindre grupper. Jag leder grupper på mellan 6-12 personer. Vanligtvis brukar vi träffas en gång per vecka, varje möte varar 90 minuter. Varje vecka har vi ett specifikt tema med övningar och hemuppgifter.

Möten med enskilda klienter. Kanske har du en anställd som är i behov av att träffa en stresscoach för att kunna få hjälp att hantera sin stress? Eller en person som varit sjukskriven och ska tillbaka i arbete och behöver stöttning?

Utbildning för chefer vad gäller stress och symtom för att på ett tidigt skede kunna se om personalen mår dåligt. Vilka signaler ska man som chef vara uppmärksam på och hur hanterar man en person som mår dåligt?

Kartläggning av stress på arbetsplatsen, bedöma risker samt skriva handlingsplan för att minska arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen.

Du vet väl om att du som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning från AFA Rehabiliteringsstöd för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering. Det är arbetsgivaren som ansöker om stödet. Du kan söka stöd för stresshantering-/livsstilsförändringskurser som syftar till att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga båda för psykiska och/eller fysiska besvär.

Kontakta mig så hjälper jag er att skräddarsy den bästa lösningen för just ert företag utifrån era behov och önskemål.